foto1
Anarquisme
foto1
Solidaritat
foto1
Federalisme
foto1
Autogestió
foto1
Participació
eMail: correu@cgtbaixllobregat.cat
Telf.: 93 377 91 63

Afilia't

La quota d’afiliació sindical a CGT és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la renda. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja teniu. La quantitat a deduir cal posar-la a l’espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicat" [casella 010] de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.

PREUS QUOTES AFILIACIÓ CGT 2018

Us comuniquem les noves quotes mensuals, que són vàlides a partir de l’1 de gener de 2021. Donat que paguem trimestralment, l’import del rebut serà aquesta quantitat multiplicada per 3.


 

PERSONES EN ACTIU O PREJUBILADES 11,90 €

SINDICAT 30% = 3,58€ 
FEDERACIÓ LOCAL = 20% 2,37 € 
COMITÈ TERRITORIAL = 20% 2,37 €
COMITÈ CONFEDERAL = 30% 3,58€

PERSONES JUBILADES O A L’ATUR 6,90 €

SINDICAT 30% = 2,07€
FEDERACIÓ LOCAL 20% = 1,38 €
COMITÈ TERRITORIAL 20% = 1,38 €
COMITÈ CONFEDERAL 30% = 2,07 €

PERSONES CONTRACTADES EN PRECARI 1⁄2 QUOTA 7,06 €

SINDICAT 30% = 2,118 €
FEDERACIÓ LOCAL 20% = 1,412€
COMITÈ TERRITORIAL 20% = 1,412 €
COMITÈ CONFEDERAL 30% = 2,118 €

Confederació General del Treball de Catalunya
Federació Comarcal del Baix Llobregat

Cornellà, a 20 de novembre de 2020